skip to Main Content

De Taskforce Cancer Survivorship Care presenteert het Nationaal Actieplan Kanker & Leven. In deze Taskforce verenigen patiëntenorganisaties, zorgprofessionals en onderzoekers zich om de nazorg vanaf de diagnose kanker te verbeteren. Bijna een miljoen mensen leven met de gevolgen van kanker. Toch schiet de zorg voor klachten na een behandeling bij kanker vaak te kort. Bovendien is er voor deze zorg lang niet altijd een vergoeding. Tijd voor gezamenlijke actie, zodat mensen met en na kanker zo optimaal mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Meer mensen krijgen kanker. Naar verwachting leven in 2030 een miljoen mensen met en na kanker. De negatieve effecten van kanker en de behandeling ervan op de kwaliteit van leven worden steeds duidelijker. Zoals angst voor terugkeer van de ziekte, beschadigde zenuwen, problemen met relaties en knelpunten in werk. Door de behandeling kan er ook een verhoogde kans zijn op hart- en vaatziekten of op een nieuwe vorm van kanker. Dit verhoogt de ziektelast en kan tot een kortere levensverwachting leiden.

Nazorg vanaf diagnose

Nazorg moet starten bij diagnose, aldus de partners van het actieplan. Bij de gezamenlijke behandelkeuze moet er meer aandacht zijn voor de mogelijke (late) gevolgen van de ziekte en behandeling op langere termijn. Het uitgangspunt is om nadelige gevolgen van behandelingen te voorkomen waar mogelijk en zorg te bieden waar nodig. Om passende zorg aan mensen met kanker te bieden is de huidige organisatie van zorg en financiering echter ontoereikend. Betere organisatie en afstemming van zorg rondom de patiënt is nodig zodat mensen tijdens en na de behandeling niet tegen organisatiegrenzen aanbotsen of in een gat vallen.

Nuttige nazorg vaak niet vergoed

Voor de kosten van deze nazorg is er vaak geen vergoeding vanuit het basispakket. Behandelingen, zoals bij angst voor terugkeer van kanker, worden meestal niet vergoed. Ook fysiotherapie wordt vanuit een aanvullende verzekering vaak maar beperkt vergoed. Velen zien er daarom van af. De Taskforce benadrukt dat deze zuinigheid de samenleving veel geld kost, omdat hierdoor een snellere terugkeer in de maatschappij, zoals bijvoorbeeld werk en een kwalitatief beter leven, wordt belemmerd.

Kennis delen

Kennis over de gevolgen van de behandeling en het voorkómen hiervan moet beter worden gedeeld, aldus de onderzoekers die meeschreven aan het plan. Belangrijk daarbij is dat gegevens digitaal gemakkelijk beschikbaar zijn voor de patiënt en alle betrokken zorgverleners, zodat afstemming van zorg eenvoudiger is. Voor iédere patiënt moet er daarnaast één vaste zorgverlener zijn die vragen kan beantwoorden en adequaat kan doorverwijzen.

Nationaal Actieplan

De Taskforce presenteert het Nationaal Actieplan vandaag op het online Congres Kanker & Leven. De koepels van ziekenhuizen, zorgverleners en patiëntenorganisaties onderschrijven de inhoud ervan en ondersteunen het initiatief van harte. Maar voor deze noodzakelijke nazorg blijft het gebrek aan bijbehorende vergoeding een nog op te lossen uitdaging.

Back To Top