skip to Main Content

Mensen geraakt door kanker hebben vaak veel vragen en moeten allerlei keuzes maken. Rondom de diagnose, bij keuze van behandeling en bij late gevolgen van de ziekte. Kankerpatiënten willen daarbij meer hulp van hun huisarts en gespecialiseerd verpleegkundige.

Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek door NFK, Living With Hope en andere kankerpatiëntenorganisaties. In de doneer-je-ervaring-uitvraag van mei 2019 stond de vraag centraal: hoe ervaren kankerpatiënten de hulp van hun huisarts en verpleegkundige?

Kankerpatiënten zijn over het algemeen tevreden over de hulp van huisarts en gespecialiseerd verpleegkundige. Toch is verbetering wenselijk.

Huisarts

Van de (ex-)kankerpatiënten heeft 59% behoefte aan contact met de huisarts. Vooral kort na de diagnose, maar ook tijdens de behandeling. Echter 20% van deze patiënten zegt geen contact te hebben gehad met de huisarts.
80% Van de patiënten vindt dat de huisarts moet luisteren naar de zorgen en overwegingen van de patiënt. Van de mensen met deze mening geeft bijna de helft aan dat dit daadwerkelijk is gebeurd.

Gespecialiseerd verpleegkundige

Ruim drie kwart van de (ex-)kankerpatiënten heeft behoefte aan contact met een gespecialiseerd verpleegkundige. Van hen heeft 12% geen contact gehad. Van de verpleegkundige verwachten patiënten voornamelijk informatie over diagnose, behandeling en de gevolgen daarvan. Bij bijna de helft van de mensen heeft de verpleegkundige deze informatie ook gegeven.

Wat kan beter?

Patiënten vinden het van belang dat de huisarts en gespecialiseerd verpleegkundige vragen of ze alle informatie over diagnose, behandeling en gevolgen begrijpen. Een deel van de patiënten vindt dat zij patiënten moeten uitleggen dat hun mening belangrijk is bij het maken van keuzes. Ook vinden zij dat de huisarts en gespecialiseerd verpleegkundige met patiënten moeten bespreken wat ze belangrijk vinden in hun leven en welke gevolgen de behandeling daarop kan hebben. Dit wordt wel gedaan, echter nog te weinig.

De resultaten laten ook zien dat als de zorgverlener het initiatief tot contact neemt, patiënten meer tevreden zijn, dan wanneer patiënten zelf het initiatief nemen. Ook mensen die vaker contact hebben met de zorgverlener zijn tevredener.

Meer informatie

Living With Hope doet deze uitvraag samen met NFK en andere kankerpatiëntenorganisaties om de belangen van mensen die leven met alvleesklierkanker beter te kunnen behartigen.

Ga naar de factsheet
Back To Top