Skip to content

Als mensen met kanker zelf konden kiezen, dan zouden de meesten hun kankerbehandeling met medicijnen willen ontvangen in het ziekenhuis waar ze nu ook al worden behandeld. Een derde van de mensen staat ervoor open om (ook) thuis chemo-, hormoon- of immuuntherapie te krijgen.

Dit blijkt uit de peiling ‘Kankerzorg in het ziekenhuis of op een andere plek?’ van NFK en kankerpatiëntenorganisaties, waaronder Living With Hope. Aan dit onderzoek deden 6.238 mensen met kanker mee.

Patiënten tevreden over zorglocaties

De meerderheid van de respondenten met een medicijnbehandeling via infuus (92%) of katheter (90%) kreeg dit in het ziekenhuis van behandeling. Gemiddeld genomen zijn respondenten over alle zorglocaties waar zij behandeling met medicijnen kregen heel tevreden.
Respondenten die thuis via een infuus, injectie of katheter medicijnen voor kanker kregen, zijn daarover het meest tevreden en geven een 9 als gemiddeld rapportcijfer. Respondenten die in een ander ziekenhuis dan het ziekenhuis van hun behandeling hun medicijnen kregen, zijn daarover het minst tevreden. Zij geven gemiddeld wel een 7,9.
Injecties werden bijna net zo vaak in het ziekenhuis van behandeling (47%) als thuis (41%) gegeven. Slechts 12% kon zelf kiezen of de behandeling met medicijnen binnen of buiten het ziekenhuis plaatsvond.

Deskundigheid zorgverleners belangrijkste argument locatiekeuze

Als mensen met kanker in de toekomst zelf zouden kunnen kiezen, dan wil driekwart zijn medicijnen krijgen in het ziekenhuis van behandeling en een derde (ook) thuis.
Een minderheid kiest (ook) voor een ander ziekenhuis of een gezondheidscentrum (zoals huisartsenpraktijk, buurtpoli, wijkgebouw).

“Als je thuis wordt behandeld, hoef je na het infuus niet meer naar huis, dus kan je de autorit naar huis, waarin je steeds beroerder wordt, overslaan”, aldus een respondent.

De belangrijkste reden om een locatie te kiezen is ‘deskundigheid van zorgverleners’ (59%), gevolgd door ‘behandeld willen worden in een vertrouwde omgeving’ (34%) en ‘zorgen om complicaties’ (32%). Hierbij valt op dat respondenten die bij diagnose jonger zijn, vaker aangeven zorgen om complicaties te hebben dan oudere respondenten.

Opvallend is dat respondenten vaak kiezen voor locaties waar zij al behandeling met medicijnen (infuus, injectie of katheter) krijgen of kregen. Ook als dat thuis of een gezondheidscentrum was. Bekend maakt dus bemind, zo lijkt het.

Locaties voor overige zorg goed beoordeeld

Als het gaat om overige medische zorg (zoals bloedprikken, echo’s of wondzorg), dan krijgt een derde deze zorg buiten het ziekenhuis; 63% bij een gezondheidscentrum (zoals huisartsenpraktijk, buurtpoli, wijkgebouw, prikpoli, diagnostisch centrum) en 22% thuis. De respondenten zijn over deze zorg op deze locaties tevreden.

“Bloedprikken en dergelijke kunnen net zo goed buiten het ziekenhuis, als er maar een goede koppeling is tussen de locaties. Scheelt veel reistijd en daarmee kosten”, aldus een respondent.

Als alle respondenten in de toekomst zelf zouden kunnen kiezen op welke plek zij overige medische zorg krijgen tijdens of na behandelingen voor kanker, dan lijkt het ziekenhuis van behandeling de grootste voorkeur te hebben (71%), maar ziet een deel van de respondenten potentie in een gezondheidscentrum (32%), 19% kiest voor thuis. Ook hierbij is de meest genoemde reden deskundigheid van zorgverleners (67%), maar ook ‘geen of minder reistijd’ (37%) en ‘het is een vertrouwde omgeving’ (34%).

 

Ervaringen met reiskostenvergoeding voor reizen naar kankerbehandeling

In de peiling is patiënten ook gevraagd naar hun ervaring met reiskostenvergoeding voor reizen naar hun kankerbehandeling. Zijn mensen met kanker op de hoogte dat er voor het reizen naar sommige kankerbehandelingen een reiskostenvergoeding bestaat? En wat zijn de ervaringen van mensen met kanker met taxivervoer via de zorgverzekeraar naar hun behandeling? Deze uitkomsten worden op 11 juli gepubliceerd. Via deze hyperlink ga je naar dat bericht.

Back To Top