skip to Main Content

Sinds de coronacrisis zijn afspraken in het ziekenhuis vaker omgezet in telefonische of beeldbelafspraken. Daarnaast zijn sommige behandelingen uitgesteld. Mensen met kanker en zorgprofessionals passen zich aan aan de maatregelen en omstandigheden door de coronacrisis. Er is begrip, maar er zijn ook zorgen.

Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek door NFK, Living With Hope en andere kankerpatiëntenorganisaties. In april stelden zij vragen aan patiënten over de gevolgen van de coronacrisis voor mensen met kanker.

Meer (beeld)bellen

Het meest genoemde gevolg van de coronacrisis voor mensen met kanker is een afspraak in het ziekenhuis die is omgezet naar een telefonische of beeldbelafspraak. Bij de helft van de mensen die op dit moment worden behandeld of bij wie de behandeling al is afgerond is de afspraak omgezet naar een digitale afspraak. Bij de mensen die nog moeten starten met de behandeling is dit 4 op de 10.

Uitstel is beperkt, maar er zijn veel zorgen

Bij 1 op de 5 patiënten die nog moeten starten met hun behandeling is de behandeling uitgesteld. Bij patiënten die op dit moment al worden behandeld is dat 1 op de 8. De behandelingen die vooral zijn uitgesteld, zijn chemo- en immuuntherapie. In bijna alle gevallen gebeurde dit op initiatief van het ziekenhuis. Dit past in het landelijke beleid om het risico van een coronabesmetting voor kankerpatiënten te verkleinen, op een manier die medisch verantwoord is voor de kankerbehandeling. De helft van deze patiënten maakt zich echter (veel) zorgen over dit uitstel, zo blijkt uit de peiling.

De reguliere zorg in ziekenhuizen lijkt nu weer op gang te komen. Ziekenhuizen geven aan dat er genoeg capaciteit is om diagnostische tests naar kanker te doen en dat het ziekenhuis een voldoende veilige omgeving is.
Daarom het advies aan patiënten: neem contact op met je (huis)arts bij zorgen over kanker. Stel je vragen en vraag naar eventuele consequenties. Ook als je twijfelt over een bezoek aan de arts overleg dit met hem of haar. Bel altijd je arts als je klachten hebt die je eerst niet had.

Meer informatie

Actuele informatie over coronavirus, zie website RIVM.
Gevolgen voor patiënten door coronacrisis op Op1, 23 april 2020.
Welke maatregelen worden genomen om mensen met kanker te beschermen tegen het coronavirus? Bekijk het webinar.

Back To Top