skip to Main Content

Iets meer dan de helft van de kankerpatiënten in Nederland heeft niet nagedacht over welk ziekenhuis het meest geschikt is voor de behandeling van hun vorm van kanker. Dit blijkt uit gezamenlijk onderzoek door NFK, Living With Hope en andere kankerpatiëntenorganisaties.

In de doneer-je-ervaring-uitvraag van oktober 2019 stond de vraag centraal: een ziekenhuis kiezen bij kanker, wat vind jij belangrijk?

Keuze van ziekenhuis

Van de patiënten heeft 39% de diagnose en behandeling in één ziekenhuis gehad. 61% Is ook in ten minste één ander ziekenhuis geweest. De meeste mensen gaan naar een ziekenhuis dat dichtbij is of dat ze al kennen. Ruim een kwart zegt voor het ziekenhuis te hebben gekozen, omdat het gespecialiseerd is in hun vorm van kanker.
Uit het onderzoek blijkt dat 51% van de kankerpatiënten niet heeft nagedacht over welk ziekenhuis het meest geschikt is voor de behandeling van hun vorm van kanker. Mensen die wel bewust kiezen voor hun ziekenhuis overleggen vooral met naasten/bekenden en met zorgprofessionals in het ziekenhuis. Daarnaast zoeken zij informatie op de website van het ziekenhuis.

Een op de vijf patiënten zou achteraf iets anders hebben gedaan als het gaat om de keuze voor een ziekenhuis. Van hen zou bijna de helft (beter) hebben uitgezocht wat voor hen het juiste ziekenhuis was, 35% zou (eerder) voor een gespecialiseerd ziekenhuis hebben gekozen en 30% zou (eerder) een second opinion hebben gedaan.

Reizen

Van de patiënten geeft 45% aan bereid te zijn te reizen zo lang als nodig is voor de zorg van een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in hun vorm van kanker. Slechts één op de tien geeft aan hiervoor maximaal een half uur te willen reizen. Van de patiënten die reizen als een probleem ervaren, geeft bijna de helft als reden dat zij te ziek waren of te veel pijn hadden om te reizen.

Second opinion

Uit het onderzoek blijkt ook dat twee op de tien patiënten daadwerkelijk een second opinion heeft gehad. Hoogopgeleiden en mensen onder de 50 jaar vaker dan laag- en middelbaaropgeleiden en ouderen. Vier op de tien mensen kreeg geen advies van hun medisch specialist naar welk ziekenhuis te gaan voor een second opinion.

Diagnose en behandeling alvleesklierkanker

De kennis over en de mogelijkheden voor diagnose en behandeling van kanker nemen in hoog tempo toe. Dat maakt de oncologische zorg steeds meer ingewikkeld. Het is dus van belang dat het (medisch) team gespecialiseerd is in de aandoening en voldoende ervaring heeft in de behandeling van die vorm van kanker. Niet ieder ziekenhuis biedt voor elke kankersoort het juiste specialisme. Het is daarom belangrijk dat patiënten bewust kiezen voor een ziekenhuis.
Vooral bij de diagnose en behandeling van alvleesklierkanker is het belangrijk naar een ziekenhuis te gaan dat hierin is gespecialiseerd.

Meer informatie

Living With Hope doet deze uitvraag samen met NFK en andere kankerpatiëntenorganisaties om de belangen van mensen die leven met alvleesklierkanker beter te kunnen behartigen.

Back To Top