skip to Main Content

Steun, begrip en nazorg zijn van invloed op de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Om de belangen van mensen met alvleesklierkanker beter te kunnen behartigen, zou Living With Hope meer inzicht willen krijgen in hun behoefte aan steun. Daarom start vandaag een nieuwe online peiling.

Living With Hope, NFK en andere kankerpatiëntenorganisaties werken hierin samen. Zij willen graag weten in hoeverre mensen met kanker zich gesteund en begrepen voelen, zowel door hun naasten als door professionals.

Waarover gaan de vragen?

De vragen gaan over de steun die mensen van hun eigen omgeving ervaren als het gaat om hun ziekte. In hoeverre voelen zij zich emotioneel gesteund door naasten? Krijgen zij praktische hulp van de mensen om hen heen? In hoeverre voelen zij zich begrepen door familie, vrienden en bekenden?
Daarnaast wil Living With Hope nagaan of mensen problemen of klachten kregen door (de behandeling van) kanker en of zij behoefte hadden aan professionele hulp of nazorg daarbij. Hebben zij deze hulp daadwerkelijk gekregen en heeft het geholpen?
Ook is Living With Hope benieuwd naar de behoefte aan contact met lotgenoten.

Ervaring delen

Deelnemen aan dit onderzoek kon tot 6 september 2021. Alle ervaringen samen helpen om de belangen van mensen met alvleesklierkanker nog beter te kunnen behartigen. De resultaten zijn begin november 2021 bekend.

Back To Top