Skip to content

Hier vind je een overzicht van bij Nederlandse ziekenhuizen lopende wetenschappelijke onderzoeken naar het behandelen van alvleesklierkanker waar je als patiënt aan kan deelnemen: de ‘trials’. Deze informatie kun je gebruiken om met je arts te bespreken of je aan een trial wil en kan meedoen.
Neem de tijd om een goede afweging te maken: wat het je biedt en wat er van je wordt gevraagd staat bij de trials beschreven.

PREOPANC-3

Onderzoek naar chemotherapie voor of na operatie bij mensen met verwijderbare alvleesklierkanker.
Meer informatie

PANCAKE

Onderzoek naar bloedmarkers ter voorspelling van hoe er gereageerd gaat worden op FOLFIRINOX chemotherapie door mensen met alvleesklierkanker.
Meer informatie

ARCADE

Deze studie onderzoekt of de overleving en kwaliteit van leven van patiënten met lokale terugkeer van alvleesklierkanker kunnen worden verbeterd door behandeling met hoge precisie bestraling in aanvulling op de standaardbehandeling.
Meer informatie

PANDORA-2

Landelijke, observationele studie voor patiënten met kleine, niet-hormoonproducerende neuro-endocriene tumoren van de alvleesklier (pNET), waarbij de lange termijneffecten van niet-opereren worden bekeken en de ervaren kwaliteit van leven.
Meer informatie

TIMEPAN

Onderzoek voor patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker. Onderzocht wordt of het beter is om palliatieve chemotherapie direct te starten bij diagnose, of pas te starten bij het optreden van klachten.
Meer informatie

DRUP

Onderzoek voor patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker voor wie geen standaardbehandeling meer  beschikbaar is. Onderzocht wordt of voor deze patiënten doelgerichte therapie, bedoeld voor andere kankersoorten maar wel met dezelfde kankercelkenmerken, effectief is.
Meer informatie

PROPAN

Het PROPAN-project is bedoeld voor mensen met een duidelijk verhoogd risico op alvleesklierkanker, die de optie van een totale verwijdering van de alvleesklier willen bespreken.
Meer informatie

PACYFIC

Onderzoek naar het nut van controles voor patiënten met cysten in de alvleesklier. Onderzocht wordt of het huidige schema voor controles (elke 6 tot 12 maanden) aan de hand van deze studie kan worden aangepast.
Meer informatie
Back To Top