skip to Main Content

ARCADE

Deze studie onderzoekt of de overleving en kwaliteit van leven van patiënten met lokale terugkeer van alvleesklierkanker kunnen worden verbeterd door behandeling met hoge precisie bestraling in aanvulling op de standaardbehandeling.
Meer informatie

PANDORA-2

Landelijke, observationele studie voor patiënten met kleine, niet-hormoonproducerende neuro-endocriene tumoren van de alvleesklier (pNET), waarbij de lange termijneffecten van niet-opereren worden bekeken en de ervaren kwaliteit van leven.
Meer informatie

COMPRAYA

Onderzoek naar de (lange-termijn) medische en psychosociale gevolgen van kanker bij patiënten in de jongvolwassen leeftijd (18-39 jaar), met als doel het verbeteren van de levensverwachting en kwaliteit van leven van jongvolwassenen met kanker.
Meer informatie

TIMEPAN

Onderzoek voor patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker. Onderzocht wordt of het beter is om palliatieve chemotherapie direct te starten bij diagnose, of pas te starten bij het optreden van klachten.
Meer informatie

PANFIRE-III

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker. Onderzocht wordt een nieuwe behandeloptie met elektrische stroomstoten in combinatie met immuuntherapie.
Meer informatie

DRUP

Onderzoek voor patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker voor wie geen standaardbehandeling meer  beschikbaar is. Onderzocht wordt of voor deze patiënten doelgerichte therapie, bedoeld voor andere kankersoorten maar wel met dezelfde kankercelkenmerken, effectief is.
Meer informatie

PELICAN

Onderzoek voor patiënten met een tumor in de alvleesklier die niet met een operatie is te verwijderen. In de PELICAN-studie wordt onderzocht of radiofrequente ablatie (RFA) leidt tot verlenging van de levensduur en of het daarmee een nieuwe behandeling kan zijn.
Meer informatie

LAPC-2: studie is gesloten

De LAPC-2-studie onderzoekt immuuntherapie in combinatie met stereotactische radiotherapie (SBRT) na chemotherapie bij lokaal vergevorderde alvleeskliertumoren.
Meer informatie

iKNOWiT: studie is gesloten

Met de iKNOWiT-studie proberen onderzoekers biomarkers te herkennen die binnen het immuunsysteem kunnen bepalen of FOLFIRINOX-chemotherapie werkzaam zal zijn bij een specifieke patiënt.
Meer informatie

SPHINX

Onderzoek naar een veiligere methode voor het plaatsen van een metalen buisje in de galwegen bij patiënten met een afsluiting in de galwegen door een tumor. Onderzocht wordt of het doorsnijden van de sluitspier van de galwegen, voorafgaand aan het plaatsen van een metalenbuisje, het risico op een alvleesklierontsteking vermindert.
Meer informatie

PROPAN

Het PROPAN-project is bedoeld voor mensen met een duidelijk verhoogd risico op alvleesklierkanker, die de optie van een totale verwijdering van de alvleesklier willen bespreken.
Meer informatie

ULTRAPANC: studie is gesloten

Onderzoek voor patiënten met alvleesklierkanker. Onderzocht wordt of het gebruik van intra-operatieve echografie van toegevoegde waarde is tijdens operaties van alvleesklierkanker.
Meer informatie
Back To Top