Skip to content

Living With Hope stelde in de afgelopen jaren persoonsgebonden onderzoeksbeurzen beschikbaar voor jonge onderzoekers, elk ter waarde van € 5.000, voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van alvleesklierkanker. Dit om onderzoeksstages in het buitenland aan te moedigen. Met de samenwerking in het Deltaplan Alvleesklierkanker is er een gezamenlijk onderzoeksfonds. Living With Hope helpt mee om geld in te zamelen voor het Deltaplan Alvleesklierkanker. Daarom is Living With Hope in 2023 gestopt met het beschikbaar stellen van onderzoeksbeurzen.

Onderzoeksbeurzen 2022

Tijdens de Lotgenotendag ‘omgaan met alvleesklierkanker’ op 12 november 2022 werden drie beurzen voor onderzoek naar alvleesklierkanker namens Living With Hope uitgereikt. De jonge onderzoekers Francesca Pennetta, Pei Pei Che en Casper van Eijck kregen ieder een beurs van € 5.000 uit handen van Martijn Stommel, Dutch Pancreatic Cancer Group.
De ontvangers van de onderzoeksbeurzen lichten hieronder toe voor welk onderzoek naar alvleesklierkanker zij hun beurs gaan benutten.

Francesca Pennetta

“Ik werk mee aan de BPRECISE trial. Met deze studie willen we technieken onderzoeken om de behandeling van alvleesklierkanker te personaliseren om daarmee betere zorg aan patiënten te kunnen bieden. De onderzoeksbeurs gaat mij helpen om naar Amerika en Zwitserland te gaan om daar dit project verder te ontwikkelen.”

Pei Pei Che

“In mijn onderzoek kijken we naar mogelijkheden om de stralingsgevoeligheid bij alvleesklierkanker te vergroten. Dit kan worden bereikt bijvoorbeeld met medicijnen die kankercellen gevoelig maken voor radiotherapie. Met deze onderzoeksbeurs kan ik in Italië verder met dit onderzoek naar het verbeteren van de behandeling van alvleesklierkanker in combinatie met radiotherapie.”

Casper van Eijck

“Met deze onderzoeksbeurs kan ik in Madrid onderzoek doen naar het immuunsysteem bij alvleesklierkanker. Vragen daarbij zijn: hoe kan de alvleeskliertumor het immuunsysteem zo goed ontwijken? En kunnen we een biomarker of voorspeller vinden, zodat we vooraf kunnen zeggen of iemand wel of niet gaat reageren op een bepaalde behandeling?”

Onderzoeksbeurzen 2021

Tijdens de online lotgenotendag alvleesklierkanker op 13 november 2021 werden de onderzoeksbeurzen door Living With Hope uitgereikt. De vier jonge onderzoekers Derk Klatte, Iris van Goor, Victor Kroon en Nine de Graaf kregen ieder een beurs van € 5.000.
De ontvangers van de onderzoeksbeurzen lichten hieronder toe voor welk onderzoek naar alvleesklierkanker zij hun beurs gaan benutten.

Derk Klatte

“De Living With Hope beurs ga ik inzetten voor onderzoek bij Mayo Clinic in Florida. Mensen met een erfelijk verhoogd risico op alvleesklierkanker komen in aanmerking voor controles met MRI-scans. We richten ons op het ontwikkelen van computergestuurde methoden (kunstmatige intelligentie) die helpen om deze MRI-scans zo nauwkeurig mogelijk te beoordelen. Dit heeft als doel om veranderingen die passen bij ontstaan van alvleesklierkanker in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken en te behandelen.”

Iris van Goor

“Nagenoeg alle patiënten krijgen na een operatie vanwege alvleesklierkanker te maken met terugkeer van ziekte. Vijf jaar na operatie is 1 op de 10 patiënten nog altijd ziektevrij. Vanuit het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht hebben we met voorgaand onderzoek meer inzicht gekregen in de klinische eigenschappen van deze patiënten. Dankzij deze onderzoeksbeurs kunnen we nu ook het tumorweefsel gaan onderzoeken. Hopelijk krijgen we hierdoor, naast de klinische kenmerken, meer inzicht in de tumoreigenschappen van deze patiënten.”

Victor Kroon

“Samen met New York University Langone Health en Johns Hopkins University Medical Institutions uit de Verenigde Staten zijn wij van het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht bezig met het ontwikkelen van augmented reality bij robotgeassisteerde chirurgie voor alvleesklierkanker. Hierbij is het doel om te zorgen dat er meer patiënten in aanmerking komen voor robotchirurgie, waardoor ze minder complicaties krijgen, sneller herstellen en in een betere conditie zijn voor chemotherapie. Dankzij deze beurs kan ik acht maanden naar New York om dit doel te realiseren.”

Nine de Graaf

“De Living With Hope beurs zal ik gebruiken voor het DIPLOMA-2 project en mijn research fellowship in Italië. Vanuit het Amsterdam UMC zet ik in samenwerking met de Fondazione Poliambulanza in Brescia de DIPLOMA-2 trial op. In deze studie wordt bij patiënten met een tumor in de alvleesklierkop of rondom de papil van Vater de ‘minimaal invasieve robotoperatie’ vergeleken met de ‘open buikoperatie’. We onderzoeken in 18 Europese expertisecentra welk type operatie de beste uitkomsten heeft voor patiënten.”

Onderzoeksbeurzen 2020

Tijdens de online lotgenotendag alvleesklierkanker op 14 november 2020 werden de onderzoeksbeurzen door Living With Hope uitgereikt. De drie jonge onderzoekers Lois Daamen, Thomas Stoop en Daan Lemmers kregen ieder een beurs van € 5.000.
De ontvangers van de onderzoeksbeurzen lichten hieronder toe voor welk onderzoek naar alvleesklierkanker zij hun beurs gaan benutten.

Daan Lemmers

“Momenteel bestaat er voor patiënten met kanker in de ampulla van Vater nog geen standaardbehandeling. Het Amsterdam UMC zet in samenwerking met de Fondazione Poliambulanza in Italië een prospectief onderzoek op. In dat onderzoek worden patiënten met kanker in de ampulla van Vater behandeld met een operatie gevolgd door chemotherapie. Dit met als doel de beste behandeling te vinden voor overleving. Daarbij zullen wij ook onderzoeken welk type chemotherapie de beste uitkomsten heeft. De Living With Hope beurs zal ik gebruiken voor reguliere werkbezoeken aan de afdeling hepatopancreaticobiliare (HPB) chirurgie in het Fondazione Poliambulanza in Italië.”

Lois Daamen

“Vanuit het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht zijn we bezig met een groot project waarbinnen we onderzoeken of terugkeer van alvleesklierkanker na operatie in een zo vroeg mogelijk stadium moet en kan worden vastgesteld.”

“Dankzij deze beurs kunnen we binnen dit project gaan starten met een onderzoek naar twee nieuwe tumormarkers, namelijk SPan-1 en DUPAN-2, die in het bloed van patiënten kunnen worden bepaald. Mogelijk dragen deze tumormarkers bij aan het vroegtijdig vaststellen van terugkeer van ziekte.”

Thomas Stoop

“De onderzoeksbeurs gaan wij gebruiken voor het PREOPANC-4-project. Dat is een landelijk implementatie-programma, waarbij de internationale behandelstandaard voor lokaal gevorderde alvleesklierkanker (LAPC) wordt toegepast in Nederland onder leiding van internationale expertisecentra. Het PREOPANC-4-project heeft als doel om het selecteren van patiënten voor een operatie na chemotherapie te verbeteren, waardoor bij meer LAPC-patiënten de tumor met een operatie veilig kan worden verwijderd en een gunstige langetermijnoverleving kan worden behaald.”

Onderzoeksbeurzen 2019

Tijdens de lotgenotendag alvleesklierkanker op 23 november 2019 werden de onderzoeksbeurzen namens Living With Hope uitgereikt. Kiki Janssen, Charlotte Heidsma, Martine Jongepier en Floortje van Oosten kregen ieder een beurs van € 5.000,- uit handen van Lauriene Hemmes, scholiere van het Kennemer Lyceum, en Rutger Jan Swijnenburg, adviseur onderzoeksbeurzen jonge onderzoekers.

De ontvangers van de onderzoeksbeurzen lichten hieronder toe voor welk onderzoek naar alvleesklierkanker zij hun beurs gaan benutten.

Kiki Janssen

“We gaan specifieke gegevens verzamelen van patiënten met alvleesklierkanker zonder uitzaaiingen. Dit doen we vanuit een nieuw internationaal samenwerkingsverband van drie Amerikaanse en twee Nederlandse ziekenhuizen met veel expertise op het gebied van alvleesklierkanker. Ons doel is het beantwoorden van diverse klinisch relevante onderzoeksvragen rondom de gepersonaliseerde behandeling van deze patiënten. Zoals: bij welke patiënten kan bestraling na specifieke chemotherapie nog van aanvullende waarde zijn en hoeveel kuren chemotherapie zorgen voor een maximale overlevingsduur met aanvaardbare bijwerkingen?”

Charlotte Heidsma

“De Living With Hope beurs ga ik gebruiken voor een research fellowship bij de afdeling hepatopancreaticobiliare (HPB) chirurgie in het Ohio State University Hospital. Onder leiding van prof. T. Pawlik en zijn US Neuroendocrine Tumor Study Group zal ik risicofactoren voor het krijgen van levermetastasen onderzoeken bij patiënten met een pancreas neuroendocriene tumor (PNET). Het uiteindelijke doel is om in een vroeg stadium te kunnen voorspellen wie ‘hoog risico’ patiënten zijn zodat zij op tijd in aanmerking komen voor adjuvante therapie zoals bijvoorbeeld chemotherapie.”

Martine Jongepier

“Over de interactie tussen het immuunsysteem en alvleesklierkanker is nog weinig bekend. Om daar meer inzicht in te krijgen, is in dit onderzoeksproject de samenstelling van het immuuninfiltraat onderzocht in weefsel van chirurgisch verwijderde tumoren. Het begrijpen van deze interactie is belangrijk voor het vinden van nieuwe aangrijpingspunten voor immuuntherapie.”

Floortje van Oosten

“Alvleesklierkanker geeft circulerende tumorcellen af aan de bloedbaan. Daar kunnen zij vervolgens uitzaaien naar andere organen. Dit onderzoeksproject richt zich op een specifiek subtype: de circulerende tumor stamcel. Ik verwacht deze zeldzame en agressieve cel te isoleren, te karakteriseren en te kweken uit het bloed van patiënten met alvleesklierkanker. Hierbij hoop ik nieuwe therapeutische doelwitten te ontdekken.”

Onderzoekbeurzen 2018

Op donderdag 8 november werden tijdens het pancreascongres in Gouda de onderzoekbeurzen uitgereikt aan Friso Achterberg, Merel Aberle en Kasper Overbeek door Living With Hope. Deze jonge onderzoekers krijgen elk € 5.000,- en zullen voor hun onderzoek naar pancreaskanker een tijd door brengen aan Stanford University dan wel Johns Hopkins ziekenhuis in Baltimore.

Nadere informatie over hun onderzoeken staat hieronder.

Friso Achterberg

“Clinical translation of a radio-labeled αvβ6 integrin-targeting peptide for therapy response assessment using targeted PET imaging in patients with pancreatic cancer (PANSCAN)”

Tijdens het onderzoek wat ik uit zal voeren aan de Stanford University zal ik mij richten op het ontwikkelen van nieuwe tumor-specifieke contraststoffen voor pancreas chirurgie. Parallel daaraan zal ik in het kader van een samenwerking tussen Stanford University en het LUMC mij bezig houden met het klinisch transleren van een eerder ontwikkelde contrast stof. Dit alles met als doel om nog preciezer en specifieker te kunnen opereren en om pancreas tumoren beter in zijn geheel te kunnen verwijderen.

Merel Aberle

“Cancer associated fibroblasts: the link between cancer cachexia and poor anti-cancer treatment response”

Cachexie, een veelvoorkomend syndroom van gewichts- en spierverlies, komt veel voor bij alvleesklierkanker en is geassocieerd met een slechtere respons op chemotherapie. Omdat bij alvleesklierkanker een grote stromale reactie ontstaat, kan deze reactie onderliggend zijn aan de slechtere chemotherapierespons en daaruit volgende slechtere overleving. Met behulp van innovatieve celculturen (“organoids”) zal dit onderzoek inzicht geven in de mechanismen achter cachexie en chemotherapieresistentie.

Kasper Overbeek

“CAPS Registry: The morphological evolution of (pre)malignant pancreatic lesions in high-risk individuals under pancreatic cancer surveillance”

Het Erasmus MC onderzoekt of jaarlijkse preventieve controle van de alvleesklier effectief is in het vroeg opsporen of zelfs voorkomen van alvleesklierkanker, bij mensen met een verhoogd risico hierop. Om dit aan te kunnen tonen moeten veel mensen gedurende lange tijd gevolgd worden. Door de onderzoeksbeurs kunnen de resultaten van de landelijke Nederlandse studie samengevoegd worden met die van het Johns Hopkins ziekenhuis in de Verenigde Staten (www.caps-registry.com). Er zal worden onderzocht op welke manier de alvleesklier het beste gecontroleerd kan worden, en hiervoor wordt een nieuwe wereldwijde richtlijn ontwikkeld.

Vincent Groot - UMC Utrecht Cancer Center (Dept. of Surgery) and Dutch Pancreatic Cancer Group

“Changes in Biomarkers From Blood Over Time in Patients With Pancreatic Adenocarcinoma”

Vincent Groot doet sinds 2016 promotieonderzoek naar verschillende aspecten van recidiverende alvleesklierkanker na resectie. Met de steun van de Living With Hope Foundation geeft hij momenteel leiding aan een prospectieve studie van Johns Hopkins University, die zich richt op het identificeren van circulerende tumorcellen en circulerend tumor DNA in het bloed van patiënten met alvleesklierkanker. Deze nieuwe biomarkers hebben de potentie vroege detectie van alvleesklier mogelijk te maken en de kans op recidiverende kanker, respons op behandeling en overleving te voorspellen. Genoemde mogelijkheden hebben alle het vermogen om de uitkomsten voor deze ziekte drastisch te verbeteren.

2017 – €5000 per beurs

Cansu Genç – Academisch Medisch Centrum, Afdeling Chirurgie

“Measurement of Circulating Transcript Levels (NETest) to Detect Disease Recurrence and Improve Follow-up After Curative Surgical Resection of Well-Differentiated Pancreatic Neuroendocrine Tumours”

Cansu Genç doet haar promotieonderzoek naar overleving en recidief na curatieve resectie van pancreas neuroendocriene tumoren (pNET). De onderzoekbeurs die zijn van de Lisa Waller Hayes Foundation heeft gekregen heeft zij gebruikt om een samenwerking aan te gaan met professor Irvin Modlin, arts in The Yale University Medical Center en Wren Laboratories om te onderzoeken of een nieuwe bloedtest (de NETest) bruikbaar is in de postoperatieve follow-up van pNET. De NETest is een liquid-biopsy techniek voor het meten van circulerend pNET RNA welke zou kunnen bijdragen aan de vroege detectie en daarmee behandeling van pNET recidief na curatieve resectie.

2016 – €5000 per beurs

Thijs de Rooij – Academic Medical Center and Dutch Pancreatic Cancer Group

“Longitudinal Assessment and Realization of Minimally Invasive Pancreatic Surgery in the Netherlands”

Thijs de Rooij coordineert de landelijke LAELAPS-1 en LAELAPS-2 projecten van de Dutch Pancreatic Cancer Group, waarbinnen minimaal invasieve distale pancreatectomie en pancreatoduodenectomie op een gestructureerde en veilige manier worden geïntroduceerd. Met behulp van de Lisa Waller Hayes Foundation heeft hij de trainingsprogramma`s kunnen verbeteren door het curriculum voor robot-geassisteerde chirurgie van het universitair medisch centrum te Pittsburgh in Nederland te implementeren. Dit curriculum bestaat uit het intensief oefenen van operatietechnieken m.b.v. 3D-geprinte kunstorganen, waardoor een hogere chirurgische kwaliteit kan worden behaald voordat patiënten aan deze behandeling worden blootgesteld.

Willemieke Tummers – Leiden Universitair Medisch Centrum, afdeling Heelkunde

“Development and validation of tumor-specific near-infrared imaging probes for pancreatic cancer detection using multimodal molecular imaging.”

Willemieke doet haar promotieonderzoek naar de ontwikkeling van tumor-specifieke multimodale beeldvorming voor pancreascarcinoom voor verbeterde detectie en resectie. Met behulp van de sponsoring van de Lisa Waller Hayes Foundation heeft Willemieke 1,5 jaar aan Stanford University onderzoek gedaan, onder de begeleiding van Sanjiv Sam Gambhir. Zijn research lab heeft wereldwijd de expertise in de ontwikkeling en klinische translatie van tumor-specifieke beeldvorming. Dit onderzoek zal bijdragen aan de vroege detectie van pancreascarcinoom, verbeterede patiënt stratificatie en leiden tot meer volledige resecties tijdens de operatie.

Micheal Noe

“Genetic dissection of the progression of intraductal papillary mucinous neoplasm to invasive pancreatic carcinoma”

Michaël Noë doet zijn promotieonderzoek naar de moleculaire afwijkingen in voorloper-lesies die uiteindelijk kunnen ontaarden in pancreaskanker. Het dissecteren van deze moleculaire veranderingen kan ons helpen om beter te begrijpen hoe pancreaskanker ontstaat. Het opsporen van deze moleculaire veranderingen in bloed of pancreasvocht, kan artsen helpen bij het bepalen van de meest geschikte behandeling. Dankzij de Lisa Waller Hayes Foundation kan Michaël gedurende 2 jaar onderzoek doen aan de Johns Hopkins universiteit in Baltimore, onder begeleiding van Dr. Ralph Hruban and Dr. Laura Wood. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van geavanceerde sequencing-technieken en bioinformatische analyses, die recent ontwikkeld werden in Johns Hopkins.

Tesa Le Lage

“Phosphoproteomics for therapy response prediction in pancreatic cancer”

Tessa Le Large verricht promotieonderzoek naar nieuwe behandelingen voor patiënten met alvleesklierkanker. Met behulp van de Lisa Waller Hayes grant heeft zij 10 maanden onderzoek gedaan aan Columbia University Medical Center in New York bij het Olive Laboratory. Dit laboratorium is gespecialiseerd in onderzoek naar kankercellen en het weefsel rondom deze kankercellen. Gedurende haar periode aldaar heeft zij haar ervaring voor onderzoek uitgebreid met nieuwe technieken. Dit onderzoek zal bijdragen aan een beter begrip voor de agressieve biologie van alvleesklierkanker en leiden tot vervolgonderzoek met nieuwe combinatietherapieën.

2015 – €5000 per beurs

Wenzel Hackeng – Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling pathologie

“Genetic Characterization of the Moment of invasion of Intraductal papillary mucinous neoplasms by next generation sequencing”

Met de sponsoring van de Lisa Waller Hayes Foundation zal Wenzel werken aan een onderzoeksproject in het Sol Goldman Pancreatic Cancer Research Center aan de John Hopkins Universiteit te Baltimore. Hij zal daar onder begeleiding van dr. Laura Wood meewerken aan een onderzoek naar de genetische verandering die plaats vinden in een vroeg stadium van alvleesklierkanker. Dergelijk onderzoek kan helpen bij het vroeg opsporen van patiënten met een hoog risico op uiteindelijk alvleesklierkanker, zodat bepaald kan worden wie er baat kan hebben bij een vroege behandeling zoals operatie.

Ilse Oosterom – Universitair Medisch Centrum Utrecht, medische oncologie

“Identifying the mechanisms of action of inhibition of invasion by the novel heparan mimetic M402 in pancreatic cancer”

Ilse doet sinds 2010 promotieonderzoek naar therapieresistentie bij alvleesklierkanker aan het UMC Utrecht onder begeleiding van Prof. dr. E. Voest. De sponsoring van de Lisa Waller Hayes Foundation maakt het mede mogelijk dat ze haar onderzoek gedurende zeven maanden kan voortzetten op de afdeling Momenta Pharmaceuticals in Boston. Deze afdeling heeft veel ervaring in het uitvoeren van proeven ten behoeven van therapie efficiëntie. Haar onderzoek richt zich op het effect van M402, een middel dat mogelijkerwijs de groei van tumorcellen zou kunnen remmen. Door het precieze werkingsmechanisme te begrijpen, kunnen eventuele therapeutische mogelijkheden worden vergroot.

Marianne Stenstra – Erasmus MC, afdeling chirurgie

“Preclinical characterization of the effects and mechanisms of IFNβ in an immune competent mouse model for pancreatic cancer”

Marianne doet sinds 2012 promotieonderzoek naar de rol van type I interferonen in de behandeling van alvleesklierkanker in het Erasmus MC onder begeleiding prof. dr. C.H.J. van Eijck. Zij zal, mede met behulp van de sponsoring van de Lisa Waller Hayes Foundation, haar promotieonderzoek voortzetten aan de Lombardi Comprehensive Cancer Center, aan de Georgetown University in Washington D.C. Middels dit onderzoek probeert ze aan te tonen wat het werkingsmechanisme is achter het anti-tumoreffect van interferonen in combinatie met chemotherapie.

2013/2014 – €5000 per beurs

Rachel Blom – OLVG and Academic Medical Center, Amsterdam, Department of Surgery

“The effect of chemoradiation on occult tumor cells and its prognostic value in (borderline) resectable pancreatic cancer”

De levensverwachting van patiënten met alvleesklierkanker die een operatie hebben ondergaan is helaas nog altijd beperkt. Terugkeer van de tumor na de operatie komt regelmatig voor. Dit zou een gevolg kunnen zijn van de aanwezigheid van tumorcellen die voor het oog niet zichtbaar zijn. In dit onderzoek bekijken we of deze cellen kunnen aantonen in het buikvocht van patiënten met alvleesklierkanker en wat de invloed hiervan is op de levensverwachting van deze patiënten. De Lisa Waller Hayes Foundation maakt dat mede mogelijk.

Noor de Leede – Leiden University Medical Center, Department of Surgery

“Improving perioperative care for patients with pancreatic cancer in the Leiden University Medical Centre”

In het LUMC wordt door een multidisciplinair team gewerkt aan (de verbetering van) de zorg voor patiënten met alvleesklierkanker. Hierbij wordt nagedacht over hoe een patiënt zo goed en zo efficiënt mogelijk geholpen kan worden. Denk hierbij aan de tijd die voorbij gaat voor de juiste diagnose bekend is, maar ook hoe er na de operatie wordt gezorgd dat u snel weer naar huis kunt. Mede dankzij de Lisa Waller Hayes Foundation worden in het kader hiervan drie grote ziekenhuizen in de Verenigde Staten bezocht om te zien wat we van hen kunnen leren.

Selma Lekkerkerker – AMC Amsterdam, Department of Gastroenterology and Hepatology

“Pre-surgical diagnosis of pancreatic neoplastic cysts”

Door het toegenomen gebruik van beeldvormende diagnostiek worden steeds vaker als toevalsbevinding cysten in de alvleesklier gevonden. Er zijn verschillende typen cysten. Een aantal cysten zijn volledig goedaardig, behandeling daarvan is niet nodig. Een deel van de cysten kan kwaadaardig worden. Meestal worden deze cysten in de loop van de tijd vervolgd, maar in sommige gevallen is een operatie nodig. Om een passend beleid te bepalen is het dus van groot belang om te weten welk type cyste aanwezig is. Met onze huidige technieken kan dit onderscheid niet altijd goed worden gemaakt. Met ons onderzoek kijken we of genetische analyse van het vocht uit de cyste kan helpen de verschillende typen cysten te onderscheiden. Mede dankzij de hulp van de Lisa Waller Hayes Foundation kunnen wij dit onderzoek uitvoeren.

2012/2013 – €5000 per beurs

Lodewijk Brosens – University Medical Center Utrecht, Department of Pathology

“Intratumor heterogeneity of driver mutations in pancreatic cancer and its prognostic significance”

Alvleesklierkanker ontstaat niet van de ene op de andere dag, maar uit voorloper- afwijkingen die al aanwezig zijn voordat er daadwerkelijk sprake is van kanker. Het opsporen en behandelen van deze voorloperlaesies in een vroeg stadium is van groot belang om de overleving van alvleesklierkanker te verbeteren. In ons onderzoek proberen genetische veranderingen in deze voorloperafwijkingen te identificeren waardoor deze beter kunnen worden gediagnosticeerd en een betere inschatting kan worden gemaakt van het risico op het ontstaan van kanker. Hierdoor zal de behandeling van patiënten uiteindelijk kunnen worden verbeterd. De Lisa Waller Hayes Foundation maakt dat mede mogelijk.

Pascal Buijs – Erasmus Medical Center Rotterdam, Department of Surgery

“Recombinant oncolytic Newcastle disease virus for the treatment of pancreatic cancer”

Om de slechte overlevingscijfers van alvleesklierkanker te verbeteren, is het hard nodig om nieuwe therapieën te ontwikkelen. Oncolytische virussen zoals kunnen kankercellen aanvallen, terwijl gezonde cellen gespaard blijven. Met ons onderzoek proberen wij NDV (een oncolytisch virus) verder te ontwikkelen om in de toekomst te kunnen gebruiken als nieuwe therapie. De Lisa Waller Hayes Foundation maakt dat mede mogelijk door het ondersteunen van samenwerking met vooraanstaande Amerikaanse universiteiten.

Arja Gerritsen – University Medical Center Utrecht, Department of Surgery

“Improving the Dutch Pancreatic Biobank”

De PancreasParel is een landelijke biobank, opgezet vanuit de Dutch Pancreatic Cancer Group. Hierin worden weefsels en bloed opgeslagen van alle patiënten die een operatie ondergaan aan hun alvleesklier. Mede dankzij de Lisa Waller Hayes Foundation staan wij in contact met een aantal internationale experts die ons ondersteunen bij de opzet van dit project. Het uiteindelijke doel van de PancreasParel is om door de koppeling van klinische gegevens en de weefsels uit onze biobank, onderzoek mogelijk te maken naar bijvoorbeeld tumormakers en genetische factoren, om zo de diagnostiek en de ontwikkeling van een gepersonaliseerde behandeling van pancreaskanker te bevorderen.

Eveline Vietsch – Erasmus Medical Center Rotterdam, Department of Surgery

“Serum microRNA response pattern in treatment of pancreatic cancer”

MicroRNA’s zijn korte strengetjes genetisch materiaal die nodig zijn in normale cellen en organen. Bij alvleesklier kanker is de hoeveelheid van specifieke microRNA’s veranderd. Deze kunnen makkelijk gemeten worden in het bloed van de patiënt. Wij kijken naar het niveau van microRNA’s voor en na de operatie, voor en na (chemo)therapie, op verschillende tijdstippen. Zo kunnen we de uitkomst van de therapie bepalen, en streven we bovendien naar ontwikkeling van nieuwe en betere behandeling van kanker.

Back To Top