Ga naar hoofdinhoud

Tumorspecifieke beeldvorming van pancreastumoren

Door Friso Achterberg, arts-onderzoeker afdeling chirurgie bij het Leids Universitair Medisch Centrum, momenteel visiting researcher aan het Molecular Imaging Program at Stanford (MIPS).

Voordat de diagnose alvleesklierkanker wordt gesteld, is er vaak een lang traject doorlopen met bloedonderzoeken, CT-scan, MRI-scan, endoscopische echografie, weefselbiopten en wellicht een PET-scan. Zelfs met al deze zeer nauwkeurige apparatuur is de diagnose soms niet zeker.
Een nieuw type PET-scan, de αvβ6-PET-scan of PANSCAN, laat hoopvolle resultaten zien. Deze scan geeft informatie over de locatie van de tumor én het soort cellen dat zich in de tumor bevindt.

In 2018 was ik een van de gelukkige onderzoekers die een onderzoeksbeurs van de Living With Hope Foundation mocht ontvangen voor mijn onderzoek naar een alpha-v-beta-6 (αvβ6) eiwit voor het gebruik van tumorspecifieke beeldvorming bij alvleesklierkanker. Mede dankzij deze beurs is het voor mij mogelijk om 1,5 jaar van mijn promotietraject te volbrengen aan Stanford University in Amerika. Een prachtige kans voor een jonge dokter om in een vooraanstaand laboratorium wetenschappelijke kennis te vergaren en mee te helpen met het ontwikkelen van nieuwe diagnostiek voor alvleesklierkanker.

Tijdens het ontwikkelen van tumorspecifieke beeldvorming richten we ons op eigenschappen van alvleesklierkankercellen die vrijwel uniek zijn voor dit type cel. Het αvβ6-eiwit dat aan Stanford University in Amerika is ontwikkeld, is in staat één van deze specifieke eigenschappen van de tumorcel te ‘herkennen’. Als het eiwit in een radioactieve vorm wordt toegediend aan een patiënt met alvleesklierkanker zal het zich binden aan de tumorcellen. Zo kan de arts na het maken van een αvβ6-PET-scan de levende tumorcellen zien ‘oplichten’ in de alvleesklier. Dit geeft niet alleen antwoord op de vraag óf er een afwijking in de pancreas zit, maar ook op de vraag wát voor afwijking dit is.

Mede dankzij de inzet van de Living With Hope Foundation zijn we in staat om deze vorm van diagnostiek verder te ontwikkelen in Amerika en in de toekomst de opgedane kennis toe te passen in Nederland. Enkele maanden geleden zijn we dan ook gestart met voorbereidingen voor de studie die het maken van een αvβ6-PET-scan in Nederland gaat onderzoeken.

Back To Top