Skip to content

Internationaal onderzoek niet-uitgezaaide alvleesklierkanker

Door Kiki Janssen, arts-onderzoeker Erasmus MC.

Mede dankzij de ondersteuning van Living With Hope kreeg ik de prachtige kans onderzoek te doen bij de afdeling chirurgie van het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) in New York.

Onderzoeksopzet

De focus van mijn onderzoek lag op de effecten van een combinatie chemotherapie, FOLFIRINOX, als deze voorafgaand aan een mogelijke operatie wordt gegeven. In de afgelopen 7 maanden heb ik gegevens verzameld over de patiëntkarakteristieken, tumorkenmerken, behandeling en uitkomsten van deze behandeling.

In totaal doen er 5 grote ziekenhuizen uit Nederland en Amerika mee met ons onderzoek. Allen met veel expertise op het gebied van alvleesklierkanker. Door deze samenwerking zullen we gegevens verzamelen van meer dan 1.500 patiënten met alvleesklierkanker zonder uitzaaiingen bij diagnose. Dit zal wereldwijd de grootste groep patiënten zijn met dit stadium van de ziekte.

Juist door gegevens van zoveel patiënten samen te voegen, kunnen we kijken naar meer factoren die mogelijk het ziektebeloop kunnen voorspellen. Voorbeelden van deze factoren zijn de mate van tumorcontact met omliggende bloedvaten, de hoogte van tumormarkers, het aantal kuren chemotherapie en het wel of niet geven van bestraling na chemotherapie.

Vervolg onderzoek

Helaas hebben we door corona het moeilijke besluit moeten nemen om na 6 hele mooie en bijzondere weken in New York terug te keren naar Nederland. Dit was natuurlijk een grote teleurstelling, want wij hadden ontzettend graag langer willen blijven. Zowel het werken met bekende experts binnen mijn vakgebied als de fantastische stad New York waren een prachtig avontuur.

Gelukkig kon ik het onderzoek vanuit Nederland wel voortzetten. Het contact met de betrokken chirurgen en oncologen is nog altijd erg goed en wij zullen ook de komende maanden verder samenwerken. Naar verwachting zullen we de analyses de komende maanden afronden en voor het eind van dit jaar de eerste stukken publiceren in wetenschappelijke tijdschriften.

lk wil Living With Hope en haar donateurs hartelijk danken voor de belangrijke steun die jullie hebben geleverd aan dit buitenlandse onderzoek.

Back To Top