Ga naar hoofdinhoud

Living With Hope is het patiëntenplatform voor patiënten en naasten geraakt door alvleesklierkanker (adenocarcinoom), alvleeskliertumoren (waaronder neuro-endocriene tumoren pNET, pNEC en MEN 1) en alvleeskliercysten (zoals IPMN en MCN). Living With Hope is opgericht om vanuit één landelijk platform de belangen van patiënten en hun naasten te behartigen en om hen ondersteunen. We vergroten de bekendheid van alvleesklierkanker en stimuleren wetenschappelijk onderzoek. We doen er alles aan om de overlevingskans en de kwaliteit van leven voor mensen met alvleesklierkanker te verbeteren.

Optimisme en hoop

Toen Lisa Waller-Hayes er in januari 2010 achter kwam dat ze alvleesklierkanker had, begon haar zoektocht naar antwoorden en informatie. Maar ze vond niet wat ze het meest nodig had: optimisme en hoop. De vijf maanden waarin ze met haar diagnose leefde, zette Lisa zich samen met haar familieleden en vrienden in om het Living With Hope-project op te zetten, zodat andere mensen die een vergelijkbare diagnose te horen krijgen wél de hoop, steun en inspiratie kunnen vinden die zij zo graag had gevonden.

Samen sterk

Living With Hope maakt zich nog steeds sterk voor wetenschappelijk onderzoek naar alvleesklierkanker en onderzoeksprojecten die in de behoeften voorzien van mensen die direct of indirect getroffen zijn door alvleesklierkanker, of die bijdragen aan het vergroten van het inzicht in alvleesklierkanker en de vroegtijdige opsporing en behandeling ervan. Dat doen we gezamenlijk via het Deltaplan Alvleesklierkanker. Het Deltaplan Alvleesklierkanker is een landelijk samenwerkingsverband tussen de Nederlandse werkgroep van zorgprofessionals op het gebied van alvleesklierkanker (Dutch Pancreatic Cancer Group), het patiëntenplatform Living With Hope en de Maag Lever Darm Stichting.
Samen met patiënten, familie, artsen, verpleegkundigen en wetenschappers kunnen we de aandacht voor behandeling en onderzoek verder vergroten en de wens van Lisa Waller-Hayes voor de toekomst laten uitkomen: hoop voor mensen die worden geconfronteerd met de diagnose alvleesklierkanker.

Transparantie

Onze inzet is er op gericht om iedere euro die wordt gedoneerd zoveel mogelijk te besteden aan de doelen die we ons hebben gesteld.

Dat betekent dat werkzaamheden op vrijwillige basis worden uitgevoerd en dat voor ondersteunende diensten en producten zoveel mogelijk naar sponsoren wordt gezocht. Bestuursleden en leden van de medische en wetenschappelijke commissies ontvangen slechts een geringe (onkosten)vergoeding voor hun inzet.

Living With Hope heeft geen winstoogmerk. Wij willen open en transparant werken. Daarom zijn onze jaarrekeningen en jaarverslagen beschikbaar op deze website. Mocht je hierover vragen hebben dan geven wij graag een toelichting.

Back To Top