skip to Main Content

Doel van de studie

Veel bestaande kankermedicijnen, die zijn goedgekeurd voor gebruik bij patiënten met specifieke tumortypes, zouden ook kunnen werken bij patiënten met andere tumortypes. In de DRUP-studie (Drug Rediscovery Protocol) wordt op basis van tumorkenmerken een match gezocht met geneesmiddelen die al zijn geregistreerd voor een andere kankersoort. Het doel van deze studie is te onderzoeken of de medicijnen ook voor patiënten in de DRUP-studie werkzaam en veilig zijn.

Voor wie?

Deze studie richt zich op patiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker voor wie er geen standaardbehandelingen meer zijn.

Wat houdt de studie in?

Patiënten die willen deelnemen aan de DRUP-studie krijgen onder meer een onderzoek om genetische afwijkingen in het DNA van de tumor te bepalen. Als er een tumorkenmerk wordt gevonden, waarvoor er binnen DRUP medicijnen (doelgerichte therapieën) beschikbaar zijn, dan kan de patiënt via zijn behandelend oncoloog bij de DRUP-studie worden aangemeld. Daarbij is van belang dat de patiënt voldoende fit is om de behandeling te verdragen.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze studie? Stel dan je vragen aan je behandelend arts. Meer informatie en de deelnemende ziekenhuizen staan op de website CPCT | DRUP-studie.

Back To Top