skip to Main Content

Doel van de studie

De LAPC-2-studie onderzoekt immuuntherapie in combinatie met stereotactische radiotherapie (SBRT) na chemotherapie bij lokaal vergevorderde alvleeskliertumoren. In de eerste fase van de studie wordt de veiligheid van deze behandeling onderzocht en in de tweede fase wordt gekeken naar de effectiviteit.

Voor wie?

Patiënten met een lokaal gevorderd pancreascarcinoom, die eerder chemotherapie hebben gehad en bij wie de tumor niet te verwijderen is, komen in aanmerking voor de studie.

Wat houdt de behandeling in?

SBRT kan werken als een ‘in situ vaccin’, waardoor tumorantigenen vrijkomen en een antitumor T-cel reactie ontstaat. Om de immuunreactie te versterken worden in deze studie een 6-tal vaccinaties aan de SBRT toegevoegd. De vaccinaties bevatten de immuuntherapie IMM-101 (Heat-Killed Whole Cell Mycobacterium Obuense). IMM-101 is in staat het immuunsysteem te activeren en door het te combineren met SBRT hopen de onderzoekers op een wederzijds versterkende antitumor immuunreactie.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze studie? Stel dan je vragen aan je behandelend arts.
Of stuur een e-mail naar een van de hoofdonderzoekers.

Back To Top