skip to Main Content

Doel van de studie

Neuro-endocriene tumoren van de alvleesklier worden steeds vaker ontdekt door betere herkenning en meer beeldvorming (bijvoorbeeld CT-scans). Een neuro-endocriene tumor van de alvleesklier is relatief zeldzaam. Met deze studie willen onderzoekers beter inzicht krijgen in het gedrag van kleine niet-functionele tumoren en het effect van het huidige beleid om deze tumoren niet te verwijderen als ze kleiner dan twee centimeter zijn.

Voor wie?

Patiënten met een niet-functionele neuro-endocriene tumor van de alvleesklier (kleiner dan 2 cm) komen in aanmerking voor deze studie.

Wat houdt de studie in?

De gegevens van deelnemende patiënten worden geregistreerd en vervolgd. Daarnaast ontvangen patiënten twee keer per jaar een lijst met vragen over hun kwaliteit van leven.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze studie? Stel dan je vragen aan je behandelend arts. Of kijk voor aanvullende informatie op de website van de DPCG.

Back To Top