skip to Main Content

Doel van de studie

In de PELICAN studie wordt het wegbranden van tumoren in de alvleesklier na chemotherapie vergeleken met de huidige standaardbehandeling alleen chemotherapie.

Voor wie?

Patiënten met een lokaal, maar niet verwijderbaar, pancreascarcinoom zonder uitzaaiingen op afstand, krijgen standaard een behandeling met chemotherapie. Na de chemotherapie volgt een evaluatiescan. Op basis van deze CT-scan wordt bij een deel van de patiënten alsnog een operatie uitgevoerd om te kijken of de tumor te verwijderen is.

Wat houdt de behandeling in?

Als tijdens de operatie blijkt dat de tumor niet te verwijderen is, wordt via loting de standaardbehandeling aangehouden óf chemotherapie met radiofrequente naald-ablatie (RFA). Bij deze RFA-techniek worden elektroden in de tumor geplaatst. Door de elektrode wordt stroom gevoerd wat hitte veroorzaakt. Dat leidt tot het wegbranden van de tumor.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze studie? Stel dan je vragen aan je behandelend arts. Of kijk voor aanvullende informatie op de website van de DPCG.

Back To Top