skip to Main Content

Doel van de studie

De ULTRAPANC-studie onderzoekt de toegevoegde waarde van echografie tijdens de operatie bij alvleesklierkanker waarbij er contact is tussen de tumor en omliggende bloedvaten. De vraag is of de chirurg met echografie beter kan inschatten of én hoeveel contact er is met de omliggende bloedvaten.

Voor wie?

Voor deze studie komen in aanmerking patiënten, die een operatie ondergaan waarbij het de bedoeling is de alvleeskliertumor te verwijderen en bij wie vooraf aan de operatie via beeldvorming contact wordt gezien tussen de tumor en de bloedvaten.

Wat houdt de studie in?

Bij ongeveer 1 op de 5 patiënten die worden geopereerd bij alvleesklierkanker, wordt er op de beeldvorming vooraf aan de operatie (mogelijk) contact gezien tussen de tumor en de omliggende bloedvaten. Tijdens de operatie zal de chirurg met behulp van tast en zicht beoordelen of én hoeveel contact er is met de omliggende bloedvaten. Daarop neemt de chirurg één van de volgende beslissingen:

  1. Bij te uitgebreid contact met de bloedvaten wordt de tumor niet verwijderd.
  2. Bij gering contact met de bloedvaten wordt samen met de tumor een deel van het bloedvat verwijderd en wordt het bloedvat daarna hersteld.
  3. De tumor wordt van de bloedvaten afgehaald zonder het bloedvat te verwijderen.

Het blijft echter lastig om op deze manier accuraat de tumor af te grenzen en het komt vaak voor dat de tumor hierdoor niet-radicaal wordt verwijderd. Tijdens de operatie kan de chirurg, eventueel samen met de radioloog, gebruik maken van een echoapparaat. Dit wordt intra-operatieve echografie genoemd. De echo kan extra informatie geven over de grootte van de tumor en het eventuele contact met de omliggende bloedvaten.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze studie? Stel dan je vragen aan je behandelend arts. Of kijk voor aanvullende informatie op de website van de DPCG.

Back To Top