Skip to content

De echo-endoscopie is een veilig onderzoek van een deel van het spijsverteringsstelsel met een combinatie van echografie en endoscopie. Met echografie via de mond kan de specialist vanuit de maag naar de alvleesklier kijken en zo afwijkingen zien. Met echografie is de ligging, de grootte en de mate van doorgroei van een tumor in de omgeving van de alvleesklier vast te stellen. Het toestel lijkt op een normale endoscoop (kijkbuis) en bestaat uit een flexibele buis. Aan het uiteinde zit een kleine camera en een lichtbron. Aan deze slang is ook een echo­apparaatje gekoppeld. Dat apparaatje zendt geluidsgolven uit. De weerkaatsing (echo) van die geluidsgolven maken de alvleesklier en omliggende organen van binnenuit op een beeldscherm zichtbaar. Het onderzoek is zeer bruikbaar voor het vaststellen van verstoppingen en blokkades van de galwegen. De specialist kan hiermee tevens de lymfeklieren in de directe omgeving van de alvleeskliertumor beoordelen.

Voorbereiding

De meeste mensen verdragen een endoscopie goed. Meestal wordt de keel licht verdoofd met een spray. Voor een langere procedure geeft de arts eventueel een lichte narcose.
De voorbereidingen wisselen per ziekenhuis. Je behandelend arts zal bepalen wat voor jou nodig is. Om het onderzoek vlot en veilig te laten verlopen moet je nuchter zijn.

  • Nuchter zijn betekent minstens 6 uur voor het onderzoek niets meer eten, drinken en roken.
  • Bij een onderzoek in de ochtend zal de arts je meestal vragen om na 24 uur niets meer te eten en te drinken.
  • Bij een onderzoek na 14 uur mag je nog een licht ontbijt innemen voor 8 uur.
  • Tijdens jouw nuchtere periode mag je medicatie met een slokje water innemen, maar niet meer vanaf de ochtend van het onderzoek.

De arts zal voor het onderzoek informeren naar jouw algemene gezondheidstoestand. Vooral de medicatie die je neemt, is daarbij belangrijk. Je kunt je daarop voorbereiden.

  • Breng een lijst mee van de medicatie die je inneemt.
  • Breng de arts op de hoogte van andere gezondheidsproblemen, zoals: hartproblemen, longproblemen of hartkunstkleppen. Als je zwanger bent, is dat ook belangrijk om te noemen.
  • Zorg ook voor begeleiding om na het onderzoek thuis te komen. Na een lichte narcose mag je namelijk zelf niet meer met de auto rijden op de dag van het onderzoek. Zorg dat iemand je begeleidt of dat je iemand kunt bellen om je naar huis te brengen.
  • Bij verdoving met alleen de keelspray is er geen probleem om nadien met de auto te rijden.

Na de behandeling

Na een echo-endoscopie van de slokdarm, maag en alvleesklier kan de keel licht geïrriteerd zijn. Tijdens het onderzoek zelf kun je een opgeblazen gevoel hebben en eventueel wat misselijk zijn.

Als je een verdoving in de arm kreeg, moet je ter plaatse blijven tot dit middel grotendeels is uitgewerkt. Dit duurt 1 tot 2 uur. Ook mag je de eerstvolgende 12 uur niet met de auto rijden of andere mogelijk gevaarlijke activiteiten uitvoeren.

Back To Top