skip to Main Content

PANFIRE-III

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met uitgezaaide alvleesklierkanker. Onderzocht wordt een nieuwe behandeloptie met elektrische stroomstoten in combinatie met immuuntherapie.
Meer informatie

DRUP

Veel bestaande kankermedicijnen, die zijn goedgekeurd voor gebruik bij patiënten met specifieke tumortypes, zouden ook kunnen werken bij patiënten met andere tumortypes.
Meer informatie

PELICAN

In de PELICAN studie wordt het wegbranden van tumoren in de alvleesklier na chemotherapie vergeleken met de huidige standaardbehandeling alleen chemotherapie...
Meer informatie

LAPC-2

De LAPC-2-studie onderzoekt immuuntherapie in combinatie met stereotactische radiotherapie (SBRT) na chemotherapie bij lokaal vergevorderde alvleeskliertumoren.
Meer informatie

PACAP, PROMs en cmRCTC

Het Dutch Pancreatic Cancer Project (PACAP) verzamelt gegevens van alle patiënten met kanker in de alvleesklier of in de periampullaire regio (galweg, papil van Vater en twaalfvingerige darm) in Nederland.
Meer informatie

iKNOWiT

Met de iKNOWiT-studie proberen onderzoekers biomarkers te herkennen die binnen het immuunsysteem kunnen bepalen of FOLFIRINOX-chemotherapie werkzaam zal zijn bij een specifieke patiënt.
Meer informatie

SPHINX

De SPHINX-studie onderzoekt of een sneetje in de sluitspier van de galwegen, voorafgaand aan plaatsing van een stent, het risico op een alvleesklierontsteking vermindert.
Meer informatie

PROPAN

De PROPAN-studie is bedoeld voor mensen met een duidelijk verhoogd risico op alvleesklierkanker, die de optie van een totale verwijdering van de alvleesklier willen bespreken.
Meer informatie

ULTRAPANC

De ULTRAPANC-studie onderzoekt de toegevoegde waarde van echografie tijdens de operatie bij alvleesklierkanker waarbij er contact is tussen de tumor en omliggende bloedvaten.
Meer informatie

PREOPANC-2: studie is gesloten

Chemotherapie na de operatie is momenteel de standaardbehandeling voor patiënten met alvleesklierkanker waarbij de tumor is verwijderd. Deze studie onderzoekt van twee alternatieve behandelingen of die tot overlevingswinst leiden. De studie is inmiddels gesloten.
Meer informatie

PACYFIC

Tegenwoordig wordt steeds vaker beeldvorming (bijvoorbeeld een CT-scan) gedaan en worden vaker cysten (holtes met vocht) in de alvleesklier gevonden zonder dat deze klachten geven.
Meer informatie

PANDORA

Neuro-endocriene tumoren van de alvleesklier worden steeds vaker ontdekt door betere herkenning en meer beeldvorming (bijvoorbeeld CT-scans). Een neuro-endocriene tumor van de alvleesklier is relatief zeldzaam.
Meer informatie
Back To Top