skip to Main Content

PREOPANC-4

Dit is een implementatieprogramma van de optimale behandeling voor patiënten met lokaal gevorderde alvleesklierkanker. In het PREOPANC-4-project worden de laatste internationale inzichten, richtlijnen en ervaringen toegepast in Nederland. Het is de verwachting dat patiënten hierdoor beter worden geselecteerd voor de juiste behandeling.
Meer informatie

FIBROPANC-1

Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken hoe veilig en werkzaam eenmalig gerichte bestraling voor de Whipple operatie op een klein gebied van 4 cm van de alvleesklier ter plaatse van de nieuwe verbinding is bij patiënten met een hoog risico op alvleesklierlekkage.
Meer informatie

DARPIN

Deze studie onderzoekt hoe veilig een nieuw onderzoeksmiddel MP0317 is, en hoe goed het werkt. Het middel MP0317 wordt in verschillende doseringen getest bij mensen met gevorderde solide tumoren die zeer beperkte behandelingsopties hebben. In deze klinische studie zal het onderzoeksmiddel MP0317 voor het eerst aan mensen worden gegeven.
Meer informatie

PACAP, PROMs en cmRCTC

Het Dutch Pancreatic Cancer Project (PACAP) verzamelt gegevens van alle patiënten met kanker in de alvleesklier of in de periampullaire regio (galweg, papil van Vater en twaalfvingerige darm) in Nederland.
Meer informatie

ENDURO

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor kankerpatiënten met een geblokkeerde maaguitgang. Onderzocht wordt of het plaatsen van een stent als nieuwe doorgang voor eten bij een geblokkeerde maaguitgang een alternatief kan zijn voor een operatie.
Meer informatie

PAN-NGS

Het doel van de PAN-NGS-studie is uitzoeken of er bij mensen met alvleesklierkanker van 60 jaar of jonger genetische afwijkingen aanwezig zijn in de tumor die mogelijk behandelbaar zijn met bestaande (vaak experimentele) medicijnen. Deze studie is nodig om nieuwe inzichten te verkrijgen voor mogelijke behandelingen in deze patiëntengroep.
Meer informatie

KINETICS

Onderzoek naar wandeltraining om de vermoeidheid na kanker te verminderen. Deze studie onderzoekt veranderingen in vermoeidheid na het volgen van een wandeltrainingsprogramma en onderzoekt welke factoren deze veranderingen in vermoeidheid kunnen verklaren bij patiënten die last hebben van vermoeidheid na kanker.
Meer informatie

RADAR-PANC

Onderzoek naar de effecten van vroegtijdige opsporing van terugkeer van alvleesklierkanker na een operatie.
Meer informatie

PREOPANC-3

Onderzoek naar chemotherapie voor of na operatie bij mensen met verwijderbare alvleesklierkanker.
Meer informatie

PANCAKE

Onderzoek naar bloedmarkers ter voorspelling van hoe er gereageerd gaat worden op FOLFIRINOX chemotherapie door mensen met alvleesklierkanker.
Meer informatie

MK-6482-016

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor mensen met alvleesklierkanker. Onderzocht wordt het nieuwe middel belzutifan, in combinatie met pembrolizumab en lenvatinib.
Meer informatie

LIDOPAN

Onderzoek naar pijnbehandeling voor mensen met alvleesklierkanker. Onderzocht wordt of het geven van lidocaïne via het infuus voldoende werkt tegen pijnklachten.
Meer informatie
Back To Top