Ga naar hoofdinhoud

Tijdens de Lotgenotendag Alvleesklierkanker 2023 was er aandacht voor palliatieve zorg. Maar meer aandacht is nodig. Het gesprek over ongeneeslijk ziek zijn en alles wat er dan nog mogelijk is, moet beter. Dat vinden ook de vijftien samenwerkende organisaties die de publiekscampagne ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld’ lanceren. De campagne moet leiden tot bewustwording over wat palliatieve zorg kan betekenen voor mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten.

Zeven mensen met een levensbedreigende ziekte vertellen in de campagne hun persoonlijke verhaal. Door hun verhalen wordt duidelijk waarom goede zorg in de palliatieve fase zo belangrijk is. Juist in een periode waarin we elkaar vrede, gezondheid en alle goeds toewensen. De campagne vindt plaats van 23 december tot 12 januari. Het zijn Julian (20), Kevin (27), Mike (39), Mirjam, (49) Renée (54), Waheeda (56) en Wim (73) die openheid van zaken geven. De persoonlijke verhalen zijn te lezen via de website overpalliatievezorg.nl.

Een woord als ‘uitbehandeld’ blokkeert

“Mensen die ongeneeslijk ziek zijn hebben in beperkte mate toegang tot de palliatieve behandelingen die wél beschikbaar zijn”, zegt Saskia Teunissen, hoogleraar palliatieve zorg en voorzitter van de stuurgroep NPPZ II. “Ook voor zorgverleners en ondersteuners is het niet vanzelfsprekend en ook niet gemakkelijk om die mogelijkheden onder de aandacht te brengen. Toegang tot palliatieve zorg begint met het gebruik van de juiste woorden. Een woord als ‘uitbehandeld’ blokkeert die toegang en geeft een gevoel van eenzaamheid en buitengesloten worden. Daarom lanceren we dit vervolg op de campagne ‘Ongeneeslijk. Niet uitbehandeld’.”

Wensen, waardes en behoeftes vroegtijdig bespreken

Mensen met een levensbedreigende ziekte die vroeg in het ziektetraject worden uitgenodigd om hun persoonlijke wensen, waarden en behoeftes te bespreken en vast te leggen, ervaren daar veel voordelen bij. Zoals minder last van angst en sombere gedachten, het minder ontvangen van niet-passende behandelingen en minder vaak ongewenst in het ziekenhuis worden opgenomen. Het gesprek vormt de opening naar de beste zorg en ondersteuning in een periode van onzekerheid van het zekere levenseinde.

Meer informatie

De website overpalliatievezorg.nl geeft informatie, ervaringen van anderen en links naar organisaties die kunnen helpen.

Back To Top