Skip to content

Gedragscode Living With Hope

  1. Deze gedragscode geldt voor alle mensen die in de patiëntenorganisatie Living With Hope actief zijn, te weten de bestuursleden en andere vrijwilligers. Ook is de code normstellend voor bezoekers van bijeenkomsten van Living With Hope en voor deelnemers aan de besloten Facebookgroep van Living With Hope. Zo nodig worden zij op het bestaan en de inhoud van deze code gewezen.
  2. Binnen Living With Hope gaan we op voet van gelijkwaardigheid en respectvol met elkaar om.
  3. We houden rekening met elkaars mogelijkheden en beperkingen.
  4. Als we kritiek leveren op elkaar, dan is dat in opbouwende zin.
  5. We respecteren elkaars privacy. Zie daarvoor ook onze privacyverklaring.
  6. We onthouden ons vanzelfsprekend van agressief gedrag in welke vorm dan ook jegens anderen. Hieronder valt ook pesten.
  7. We onthouden ons vanzelfsprekend van negatieve discriminatie van anderen op welke grond dan ook.
  8. We onthouden ons vanzelfsprekend van ongewenste intimiteiten jegens anderen.
  9. Als iemand zich onheus bejegend voelt door een ander, dan proberen we daar zo mogelijk eerst in onderling overleg uit te komen.
  10. Als dat niet mogelijk is of niet tot een oplossing leidt, dan kan je een klacht bij het bestuur van Living With Hope indienen. Het bestuur probeert dan tot een oplossing te komen. Zie daarvoor verder de klachtenprocedure.

Augustus 2020

Back To Top