Skip to content

Resultaten van onderzoeken en trials verschijnen meestal in de Engelse taal. Om deze informatie toegankelijk te maken schrijven we sinds kort samenvattingen van de resultaten van onderzoeken naar (de behandeling van) alvleesklierkanker. Op deze pagina vind je de eerste samenvattingen.

PACAP-1: succesvolle naleving van behandelrichtlijn leidt niet tot verbetering van overleving

Onderzoekers van de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) slaagden erin om een aantal nieuwe elementen uit de richtlijn voor alvleesklierkanker op landelijk niveau te implementeren. Toch vertaalde zich dit in de gehele patiëntenpopulatie niet in een verbetering van de overleving of levenskwaliteit.

Lees meer

PANDORINA: drain na operatie kan veilig worden weggelaten

Na een operatie aan de staart van de alvleesklier is het gebruikelijk om een drain te plaatsen om complicaties door fistels te voorkomen. In de PANDORINA-studie laten onderzoekers van de DPCG zien dat deze drain veilig achterwege kan blijven.

Lees meer
Back To Top